klinická psychológia Topoľčany - klinický psychológ
Objednávky na konzultácie na čísle: 038/290 16 87 alebo 0905 758 320

Klinická psychológia v Topoľčanoch

PhDr. Eva Geletová

Klinický psychológ je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý samostatne vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky v klinickej praxi s cieľom skúmania duševného života z hľadiska zdravia a choroby.


Ambulancia klinickej psychológie v Topoľčanoch

Poskytujeme odborné poradenstvo a služby v rámci klinickej a dopravnej psychológie
v nasledujúcich odvetviach:

» klinická psychológia » diagnostika detí a dospelých

U detí sú predmetom konzultácií výchovné a školské problémy, detské neurózy, depresie, problémy vo vzťahoch, zrelosť dieťaťa pred vstupom do školy.
U starších detí sa orientujeme na citové problémy, voľby povolania, pričom pacienti podstupujú testy zamerané na výber povolania.

U dospelých prebieha diagnostika - psychoterapia neurózy, predmetom konzultácií a sedení sú depresie, psychózy. Realizujeme taktiež diagnostiku pre posudkovú komisiu, vyšetrenie vodičov, zbrojné pasy a strážne služby (SBS).

» dopravná psychológia je určená pre vodičov z povolania - pre držiteľov vodičského oprávnenia skupín: C, D, E, B

Psychoterapia a poradenstvo

PhDr. Eva Geletová je odborníkom v odvetví klinickej psychológie s 29-ročnou praxou.
Pri konzultáciách so svojimi pacientmi vychádza z dlhoročných skúseností a snaží sa každému pacientovi poskytnúť maximálnu možnú pozornosť a starostlivosť.
Diskrétny prístup, profesionalita a ústretovosť je prvoradou podmienkou pri práci s pacientmi
v rámci odboru klinickej psychológie.


Diagnostika detí a dospelých

V prípade Vášho záujmu o dohodnutie si termínu konzultácie z niektorého z vyššie
uvedených dôvodov, prosím, neváhajte kontaktovať ambulanciu klinickej psychológie
v Topoľčanoch
.
Vaše zdravie a duševná pohoda je pre nás prioritou.

Klinický a dopravný psychológ Topoľčany | Kontakty:

PhDr. Eva Geletová - klinická psychológia
Ul. 17. novembra 1300/12, 955 01 Topoľčany
Telefónne číslo: 038/290 16 87, 0905 758 320, 038/532 20 98
E-mail: geletovav@post.sk
Web: www.klinicky-psycholog.sk